ACTIVITĂȚI

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on skype
Skype

Obiectiveleproiectelor constau în oferirea unui ansamblu de activităţi, realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii pentru 126 copii și tineri, între 16 și 25 de ani, din grupul vulnerabil al tinerilor instituționalizați sau care au părăsit sistemul de protecție din județul Maramureș.

 

Activități generale

Principalele activităţi ale serviciului social – aşa cum sunt descrise în cererea de finanţare a proiectului, au fost:

 • informare şi consiliere,
 • consiliere psihologică,
 • educaţie extracurriculară,
 • promovarea unui stil de viaţa sănătos şi activ,
 • alte activităţi de promovare a incluziunii sociale a GT (grupul ţintă).


Activităţi specifice

Activitățile realizate de fiecare expert:

 • evaluare psiho-socială cu scopul identificării nevoilor fiecărui beneficiar;
 • informare şi consiliere socială (drepturile sociale, obligaţii cetăţeneşti, prevenirea şi combaterea unor comportamente care pot conduce la creşterea riscului de excluziune socială, violenţa domestică, comportament deviant, traficul de persoane, delincvenţă, măsurile de sprijin în vederea facilitării integrării/reintegrării sociale şi inserţiei/reinserţiei familiale a categoriilor de persoane defavorizate);
 • consilierea pentru depăşirea unor situaţii de dificultate (pierderea unei persoane apropiate, conflicte intrafamiliale, pierderea locului de muncă, boli cronice, alte teme adaptate nevoilor) care pun în pericol dezvoltarea copiilor sau care generează riscuri;
 • sprijinirea şi consilierea copiilor/tinerilor care au dificultăţi de dezvoltare şi/sau integrare în familie, școală, grupuri socio-profesionale;
 • consiliere psihologică;
 • educaţie extracurriculară: educaţie pentru sănătate, educaţie medicală privind prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile, educaţie pentru prevenirea şi combaterea consumului de droguri, alcool, tutun, educaţie civică, educaţie pentru dezvoltarea abilităţilor pentru o viaţă independentă, educaţie pentru prevenirea şi combaterea comportamentelor anti-sociale, activități recreative și de socializare, alte teme în acord cu cererea de finanţare cum ar fi: egalitatea de şanse, nediscriminare, accesibilittaea persoanelor cu dizabilităţi, schimbări demografice, poluatorul plăteşte, protecţia biodiversităţii, utilizarea eficientă a resurselor, atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice, rezilienta la dezastre;
 • promovarea unui stil de viaţă sănătos şi activ: facilitarea accesului la servicii medicale, promovarea participării la activităţi nonformale/informale de educaţie fizică sau sportive, identificarea de evenimente şi/sau facilitarea accesului la activităţi culturale şi artistice, excursii şi drumeţii, promovarea activităţilor de voluntariat, etc.;
 • facilitare a accesului pe piaţa muncii: suport prin referirea către serviciul de stimulare a ocupării forţei de munca din cadrul proiectului(obţinerea unui loc de muncă şi menţinerea pe piaţa muncii), facilitarea accesului la servicii de formare şi reconversie profesională, orientare vocaţională;
 • facilitarea accesului la o locuinţă: colaborare şi referire către activitatea 3 din cadrul proiectului responsabilă de locuire sau către direcţia/compartimentul de asistenţă socială şi autorităţile administraţiei publice locale, suport în întocmirea şi obţinerea documentelor care evidenţiază situaţia de dificultate a persoanei/familiei, promovarea responsabilităţii sociale a dezvoltatorilor imobiliari, atargerea de sponsorizări ptr suport în plus faţă de proiect;
 • comunicare şi monitorizare situaţii de risc ale tinerilor sau altor persoane vulnerabile către alte servicii sociale din judeţ;
 • acompaniere/asistenta şi suport către alte servicii sociale în scopul prevenirii şi combaterii izolării sociale;
 • alte activităţi de promovare a incluziunii sociale a persoanelor defavorizate: conştientizare şi sensibilizare privind riscul de excluziune socială, respectarea drepturilor sociale şi promovarea măsurilor de asistenţă socială, mediere socială;
 • suport/sprijin/asistenţă pentru realizarea unor activităţi instrumentale ale vieţii zilnice şi acordarea de bunuri/pachete obţinute urmare a apelurilor de sponsorizări.